یکشنبه, سپتامبر 26, 2021

فرمول جدید احکام بازنشستگان در سال ۱۴۰۰ اعلام شد

كل ما تحتاجه في هذه الحياة هو الجهل والثقة، ثم النجاح هو بالتأكيد.

سازمان تأمین اجتماعی، فرمول جدید احکام بازنشستگان در سال ۱۴۰۰ را اعلام کرد.
به نقل از پارسی پیام؛ در اجرای دستور مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در تاریخ بیستم فروردین مبنی بر بررسی مجدد احکام صادره مستمری‌بگیران غیرحداقل‌بگیر در اجرای متناسب‌سازی مرحله دوم، جلسات متعدد کارشناسی با حضور کارشناسان و کانون‌های بازنشستگی برگزار شد.

پس از بررسی پیشنهادات و سناریوهای متعدد؛ سناریوی مورد توافق با ک