دوشنبه, سپتامبر 27, 2021

گزارش مازیارخویشوند سردبیر خبریجات از بازی یادبود تیمهای فوتبال هنرمندان حامی و منتخب صداوسیما

به گزارش مازیارخویشوند سردبیر خبریجات دوتیم فوتبال هنرمندان حامی و منتخب صداوسیما( رسانه ملی) بازی یادبودی را بمناسب درگذشت بازیکنان این تیم مرحومین علی سلیمانی، کاظم محمدی، و ارشا اقدسی در زمین تیم مخابرات برگزارکردنند که در پایان بازی با نتیجه 2بر2 به پایان رسید

 

در این بازی که با حضور مدیران صداوسیما برگزارشد چهره های نام آشن