یکشنبه, سپتامبر 26, 2021

آقای دکتر محمود احمدی نژاد،کمتر و حقیرتر از آنید که ذهن و قلمم را برای شما صرف کنم

آقای دکتر محمود احمدی نژاد،کمتر و حقیرتر از آنید که ذهن و قلمم را برای شما صرف کنم،اما…..قرآن در آیه ۳۴ سوره مبارکه بقره در باب اباء شیطان از سجده بر آدم میفرماید:《وکان من الکافرین》غالب مفسرین گفته اند: کان در اینجا به معنای صیرورت(شدن) نیست بلکه در معنای اصالت و حقیقت خود یعنی(بودن)هست. بدین معنا که او از اول هم کافر بود و فقط در باب مسئله سجده بر آدم کفر خود را نمایان کرد. آقای احمدی نژاد شما از اول هم انقلابی و عدالت خواه نبودید و الان پوست انداختید، آقای دکتر خوب دِین خود به مرحوم هاشمی را دارید ادا میکنید که صد البته باید چنین هم باشد زیرا حیات سیاسی شما را او رقم زد. میگویید من یک لیبرال دموکرات هستم،نوش جانتان که هستید، میگویید من از آقای هاشمی دفاع کردم زیرا تخریب ایشان ناجوانمردانه بود. چرا این دفاع را سابقا انجام ندادید؟ تحلیلی نمیکنم زیرا (العاقل یَکفی بالاشاره) و فقط حرف امام اُمَّت را باز