دوشنبه, سپتامبر 27, 2021

آقای نمکی هرگز حلال نمیکنیم

آقای نمکی آنچه که شما بابت آن حلالیت طلب کردید اسمش «قصور» نیست، «جنایت» است.