دوشنبه, سپتامبر 27, 2021

احضار مسئولان ارشد زندان اسرائیلی «جلبوع» برای بازجویی

مسئولان ارشد زندان «جلبوع» برای بازجویی درباره اتهامات مربوط به دست داشتن در فرار اسرای فلسطین از زندان احضار شدند.
به نقل از پارسی پیام ، اداره تحقیقات زندان‌های رژیم صهیونیستی، مسئولان ارشد زندان «جلبوع» را به منظور انجام تحقیقات و بازجویی از آنها درباره حادثه فرار 6 اسیر فلسطینی از این زندان، احضار کرد.

شبکه عبری‌زبان «ریشت» گزارش داد که احضار مسئولان زندان جلبوع پس از جمع‌آوری مستندات و مدارک مربوط به 14 زندانبانی که در این زندان کار می‌کردند، صورت گرفت.

اداره تحقیقات زندان‌های اسرائیلی به دست داشتن زندانبانان در دست داشتن در عملیات فرار 6 اسیر فلسطینی از زندان جلبوع مظنون است.

رسانه‌های اسرائیلی گزارش داد که عملیات تعقیب اسرای فراری همواره ادامه دارد و تفتیش برخی از مناطق و روستاهای فلسطینی نزدیک زندان در جریان است.

اسرای فلسطینی راس ساعت 3:25 دقیقه بامداد دوشنبه نقشه فرار خود از زندان جلبوع را که یکی از امنیتی‌ترین زندان‌های رژیم صهیونیستی است، عملی کردند.

گروه‌های مقاومت فلسطین در واکنش به خبر فرار 6 اسیر فلسطینی از زندان جلبوع رژیم صهیونیستی عنوان کردند که این یک اقدام قهرمانانه بزر