یکشنبه, سپتامبر 26, 2021

ارائه مشاوره به استارت اپها در ۳۰حوزه تخصصی

نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۱پاویونی برای ارائه مشاوره به استارت اپها در ۳۰حوزه تخصصی اختصاص می‌دهد.

به نقل از پارسی پیام، پاویون منتورها و مشاوران یکی از بخش‌های اصلی نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۱ است که با هدف برگزاری جلسات منتورشیپ و مشاوره با منتورهای مطرح زیست بوم نوآوری و فناوری کشور، برای شرکت کنندگان نمایشگاه به صورت رایگان برگزار می‌شود.

این قسمت از نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۱ به‌صورت حضوری در محل برگزاری نمایشگاه پارک فناوری پردیس و آنلاین از طریق پلتفرم نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۱ از تاریخ ۲۸ لغایت ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد.

پاویون منتورها و مشاوران اینوتکس ۲۰۲۱ فرصتی است برای بنیانگذاران استارت آپ‌ها، اعضای فعال در کسب و کارهای نوپا و کلیه افراد فعال در زیست بوم نوآوری و فناوری تا به صورت رایگان از خدمات پاویون منتورها و مشاوران جهت توسعه و افزا