یکشنبه, سپتامبر 26, 2021

ارجاع گزارش مجلس درباره تبدیل وضعیت استخدام فرزندان ایثارگران به قوه قضائیه

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از ارائه گزارش استنکاف دستگاه‌ها از اجرای قانون تبدیل وضعیت استخدام فرزندان شهدا، ایثارگران و جانبازان به کمیسیون اصل نود و قوه قضائیه خبر داد.
ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی  از رسیدگی به موضوع تبدیل و تغییر وضعیت استخدام فرزندان شهدا، ایثارگران و جانبازان در جلسه اخیر اعضای کمیسیون اجتماعی خبر داد.

وی افزود: طبق قانون باید وضعیت استخدامی فرزندان شهدا، ایثارگران و جانبازان تغییر کند برای مثال اگر قرارداد کاری آنها به صورت پیمانی یا قراردادی است باید تبدیل وضعیت شده، و قرارداد آنها رسمی شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در همین راستا افزود :طبق گزارشات و مستنداتی که در این رابطه به کمیسیون واصل شده، تنها 12 سازمان‌ و دستگاه این قانون را اجرا کرده‌اند و 128 ارگان از اجرای این قانون استنکاف کرده‌اند ؛ که در جلسه اخیر کمیسی