دوشنبه, سپتامبر 27, 2021

اولین جشنواره ملی نمایشنامه‌نویسی “مدیر شایسته” برگزار می‌شود

اولین جشنواره ملی نمایشنامه‌نویسی “مدیر شایسته”، به همت مرکز آموزش مدیریت دولتی و همکاری سازمان مدیریت صنعتی برگزار می‌شود.
به نقل از پارسی پیام ، به مناسبت گرامیداشت شهادت دو دولتمرد بزرگ و شایسته انقلاب اسلامی و آغاز هفته دولت، اولین جشنواره ملی نمایشنامه‌نویسی «مدیر شایسته»، به همت مرکز آموزش مدیریت دولتی و همکاری سازمان مدیریت صنعتی برگزار می‌شود.

اولین جشنواره ملی نمایشنامه‌نویسی «مدیر شایسته» با هدف ارتقا و بسط آگاهی و بینش سرمایه انسانی نظام اداری کشور از شایستگی‌های عمومی مدیران حرفه‌ای برگزار می‌شود؛ در این راستا مرکز آموزش مدیریت دولتی با درک ظرفیت و تأثیر زبان هنر در شناخت مقولات مختلف نظام اداری در تلاش است با بهره‌گیری از نفوذ و تأثیرگذاری زبان هنر و تعامل و تلفیق آن با تجارب زیسته و ایده‌های هنریِ آمیخته با رویکرد منتقدانه و دغدغه‌مند نیروهای انسانی در حوزه شایستگی‌های عمومی مدیران، به خلق دانش و مجموعه‌ای ارزشمند در این حو