یکشنبه, سپتامبر 26, 2021

بازوی رباتیک جدید به ایستگاه فضایی بین‌المللی متصل می‌شود

بزرگترین ماژول تحقیقاتی چند منظوره روسیه (MLM) که حامل یک قطعه رباتیک جدید بوده و چند روز پیش از پایگاه فضایی بایکونور قزاقستان به فضا پرتاب شده بود، در حال آماده‌سازی برای تحویل به ایستگاه فضایی بین‌المللی است.
به نقل از پارسی پیام ؛‌ بزرگ‌ترین ماژول تحقیقاتی چندمنظوره روسیه (MLM) تحت عنوان “نوکا” پس از 14 سال تأخیر سرانجام با هدف افزایش حجم ایستگاه فضایی بین‌المللی در تاریخ 21 ژوئیه به مدار پرتاب شد که این ماژول با کمک موشک “پروتون-ام” در پایگاه فضایی بایکونور قزاقستان به سمت ایستگاه فضایی بین‌المللی پرتاب شد.

ماژول ناسا حامل یک قطعه رباتیک جدید به نام “بازوی رباتیک اروپایی” (ERA) است که این قطعه قرار است اطلاعاتی را به بخش روسی ایستگاه فضایی ارائه کند و حالا ایستگاه فضایی بین‌المللی در حال آماده‌سازی برای تحویل این بازوی رباتیک در اواخر این هفته است.

هم‌اکنون ایستگاه فضایی بین‌المللی حامل 2 بازوی رباتیک کانادایی و ژاپنی است که این بازوها برای کمک به فضانوردان در راهپیمایی‌هایی فضایی بسیار مفید است اما هیچکدام از این بازوها توانایی رسیدن به بخش روسی ایستگاه فضایی را ندارند در حال