یکشنبه, سپتامبر 26, 2021

باشگاه سرآمدان صادرات دانش‌بنیان راه‌اندازی شد

باشگاه سرآمدان صادرات دانش‌بنیان با هدف ارتقای جایگاه رقابتی شرکت‌های برتر فعال در این حوزه راه‌اندازی شد؛ یکی از وظایف این مرکز تقویت توان صادراتی و توسعه بازار شرکت‌های دانش‌بنیان، فناور و خلاق از طریق ارائه خدمات متنوع است.
به نقل از پارسی پیام؛ باشگاه سرآمدان صادرات دانش‌بنیان با هدف ارتقای جایگاه رقابتی شرکت‌های برتر فعال در این حوزه راه‌اندازی شد.

“مهدی قلعه‌نوی” رییس مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به راه‌اندازی باشگاه سرآمدان صادرات دانش‌بنیان، گفت: یکی از وظایف این مرکز، تقویت توان صادراتی و توسعه بازار شرکت‌های دانش‌بنیان، فناور و خلاق از طریق ارائه خدمات متنوع است.

وی ادامه داد: تاکنون سیاست‌های حمایتی از شرکت‌های دانش‌بنیان از جنس ایجاد پلتفرم‌های ارائه خدمات مانند کریدور توسعه صادرات و تبادل فناوری و صندوق توسعه صادرات و تبادل فناوری بود و هر شرکت می‌توانست با توجه به نیاز و تشخیص خود از آیین‌نامه‌های موجود استفاده کند.

رییس مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری معاونت علمی گفت: حضور موفق شرکت‌ها در عرصه صادرات، نیاز به توسعه رویکردها و ارتقای برنامه‌های فعلی دارد؛ برنامه باشگاه سرآمدان صادرات دانش‌بنیا