یکشنبه, سپتامبر 26, 2021

تولید نسل جدید باتری‌های “فلز ـ هوا” توسط فناوران ایرانی

به همت شرکت فناور “نواسی” نسل جدیدی از باتری‌های فلزـ هوا تولید شد تا این محصول بادوام بیشتر، آلودگی کمتر محیط زیست و قیمت و وزن پایین‌تری در اختیار مشتریان قرار گیرد. مهم‌ترین ویژگی آنها تولید ۵ برابری انرژی نسبت به باتری‌های لیتیومی است.
به نقل از پارسی پیام ؛ به همت شرکت فناور “نواسی” نسل جدیدی از باتری‌های فلز ـ هوا تولید شد تا این محصول بادوام بیشتر، آلودگی کمتر محیط زیست و قیمت و وزن پایین‌تری در اختیار مشتریان قرار گیرد.

با توجه به گسترش استفاده از ابزارهای هوشمند، نیاز به منابع انرژی به خصوص انرژی‌های تجدیدپذیر در حال افزایش است، از سوی دیگر افزایش آلودگی‌های حاصل از استفاده باتری‌های موجود و همچنین عدم توانایی تامین انرژی آن‌ها در سال‌های آینده، ضرورت روی آوردن به نسل جدید باتری‌ها با مداومت انرژی بالاتر و همچنین آلودگی زیست محیطی کمتر را افزایش می‌دهد و باتری‌های فلز ـ هوا با مزیت‌های گوناگون خود یکی از مهم‌ترین گزینه‌ها هستند.

در نوعی از این باتری‌ها در واقع کاتد باتری‌های لیتیوم ـ یون متداول را که بیشتر گرافیت است با اکسیژن موجود در هوا جایگ