یکشنبه, سپتامبر 26, 2021

تولید ۳۰ میلیون دوز “واکسن کوو ایران برکت” تا پایان مرداد

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام از تولید ۳۰ میلیون دوز واکسن کرونای کوو ایران برکت تا پایان مرداد سال جاری خبر داد.
به نقل از پارسی پیام؛ محمد مخبر امروز در مراسم آغاز مرحله سوم تسست انسانی “واکسن ایرانی کوو ایران برکت” با بیان اینکه ما زودتر از موعدی که قول داده بودیم توانستیم به تولید انبوه واکسن برکت برسیم، اظهار کرد: تمام خطوط مان آماده است و ماه اردیبهشت یک میلیون دوز، تولید و به وزارت بهداشت ارائه خواهیم کرد در خرداد ماه 3 تا 3.5 میلیون دوز را تولید و تقدیم خواهیم کرد.

وی افزود: در تیرماه این راندمان به 10 تا 12 میلیون دوز در ماه خواهد رسید که به وزارت بهداشت تحویل خواهیم داد؛ در مرداد میزان تولید به 12 تا 15 میلیون دوز در ماه خواهد رسید یعنی تا پایان مرداد ماه