یکشنبه, سپتامبر 26, 2021

ثبت رکورد خطرناک یک طلاق به‌ازای هر ۳ ازدواج در کشور

کاهش چشمگیر نسبت ازدواج به طلاق در ۴۰ سال گذشته از اوضاع وخیمی حکایت دارد که نتیجه آن افت چشم‌گیر جمعیت کشور است؛ بر اساس داده‌های ثبت احوال، نسبت ازدواج به طلاق کشور پیش از انقلاب بیش از ۱۴ بود که در زمان حاضر به حدود ۳ ازدواج رسیده است!!
به نقل از پارسی پیام؛ رویدادهای ازدواج و طلاق به‌صورت غیرمستقیم، دو مؤلفه تأثیرگذار به‌روی جمعیت هستند که آگاهی از شاخص‌های حاصل از ثبت آن در کشور می‌تواند سیاست‌گذاری‌های کیفی و کمی جمعیتی را در هر زمان تحت تأثیر قرار دهد.

دو واقعه ازدواج و طلاق از وقایع حیاتی محسوب