یکشنبه, سپتامبر 26, 2021

حضور وزاری صمت و کشاورزی در دیوان محاسبات برای پاسخگویی درباره بازار شب عید مرغ

وزرای صنعت-معدن-تجارت و جهادکشاورزی جهت پاسخگویی درباره وضعیت نابسامان مرغ و تخم مرغ در روزهای پایانی سال ۱۳۹۹ در دادسرای دیوان محاسبات حاضر شدند.
به نقل از پارسی پیام، وزرای صنعت-معدن-تجارت و جهاد کشاورزی با احضار از سوی دادستان و جهت پاسخگویی نسبت به وضعیت نابسامان بازار مرغ و تخم مرغ در روزهای پایانی سال 1399، طی دو جلسه جداگانه در دادسرای دیوان محاسبات کشور حاضر شده و به سوالات مطرح درباره این ناهماهنگی‌ها و ترک فعل‌ها پاسخ دادند.

در این جلسات، دادستان دیوان محاسبات کشور ضمن تشریح وظایف قانونی این دو وزارتخانه‌ جهت ساماندهی بازار مصرف مردم، عدم هماهنگی میان وزارتخانه‌ها را به عنوان مهمترین عامل بروز نابسامانی اعلام کرد و رزم حسینی و خاوازی هم ناهماهنگی ها را پذی