یکشنبه, سپتامبر 26, 2021

سیاست وزارت صمت حرکت معادن در توسعه متوازن منطقه‌ای است

وزیر صمت در معدن طلای زرشوران در جمع خبرنگاران؛

سیاست وزارت صمت حرکت معادن در توسعه متوازن منطقه‌ای است/ معادن برای توانمندسازی مردم مدل اقتصاد مقاومتی را گسترش دهندوزیر صنعت، معدن و تجارت پس از بازدید از معدن طلای زرشوران در مصاحبه با خبرنگاران با بیان اینکه سیاست وزارت صمت حرکت معادن در راستای توسعه متوازن منطقه‌ای می باشد، یکی از رسالت‌های معادن را توسعه پیرامونی منطقه محل استقرار دانست.

به نقل از پارسی پیام، علیرضا رزم‌حسینی با بیان این مطلب افزود: یکی از معادن بسیار مهم کشور معدن طلای زرشوران است که مراحل مختلفی در آن در حال انجام می باشد.

ظرفیت های حائز اهمیت معدن زرشوران در توسعه پیرامونی منطقه

وی با بیان اینکه این معدن پتانسیلها و ظرفیت‌های بسیار گسترده‌ای دارد، تصریح کرد: پتانسیل‌های این معدن در توسعه پیرامونی منطقه که یکی از رسالت‌های آن نیز میباشد حائز اهمیت است.

یکی از رسالت‌های معادن توسعه پیرامونی منطقه محل استقرار است

وزیر صنعت، معدن و تجارت یکی از رسالت‌های معادن را توسعه پیرامونی در منطقه محل استقرار دانست و بیان کرد: سیاست وزارت صمت حرکت معادن در راستای توسعه متوازن منطقه‌ای می باشد.

رزم حسینی تصریح کرد: نباید معادن توسعه یابند اما اطراف آنها مناطق کمتر برخوردار و محروم بمانند.

معادن برای توانمندسازی مردم مدل اقتصاد مقاومتی را گسترش دهند

وی گفت: معادن