یکشنبه, سپتامبر 26, 2021

عبدالسلام خطاب به ریاض: به تبعیت کورکورانه از بیگانگان پایان دهید

سخنگوی جنبش «أنصارالله» یمن خطاب به متجاوزان سعودی اعلام کرد: از تبعیت کورکورانه از بیگانگان دست بکشید، چرا که آنها به سرزمین خودتان نیز چشم طمع دارند.

به نقل از پارسی پیام، «محمد عبدالسلام» سخنگوی جنبش «أنصارالله» یمن آخرین مواضع این گروه مقاومتی در قبال متجاوزان سعودی را اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، وی خطاب به متجاوزان سعودی گفت: از تبعیت کورکورانه از بیگانگان دست بکشید، چرا که آنها به سرزمین خودتان نیز چشم طمع دارند. ق