دوشنبه, سپتامبر 27, 2021

عبور کشور از قله پیک پنجم کرونا/ در اماکن عمومی استفاده از دو ماسک واجب است

معاون درمان ستاد کرونا در تهران با تاکید بر اینکه هم اینک به قله پیک پنجم رسیده‌ایم، به مردم توصیه‌ کرد که در اماکن عمومی زدن استفاده از دو ماسک اجباری و یا استفاده از ماسکِ فیلتر دار ارجح است.

نادر توکلی با بیان اینکه تولید واکسن داخلی و واردات در حال انجام است، گفت: در حال حاضر واکسیناسیون عمومی در مراکز تجمیعی واکسیناسیون با سرعت خوبی در حال انجام است.

وی افزود: بر اساس گزارشات وزارت بهداشت، محموله‌های واکسن به تدریج وارد شده و در شبکه توزیع قرار می‌گیرد و به نحو احسن پیش می‌رود.

توکلی درباره روند تولید واکسن برکت و پارس در کشور اظهار کرد: سبد تولید داخل در حال حاضر کفافِ نیازِ عمومی را نمی‌دهد و برندهای خارجی و مورد تایید، وارد می‌شود.

پیگیری برای تزریق عمومی واکسن رازی

این پزشک متخصص که در برنامه‌ای رادیویی صحبت می‌کرد، گفت: واکسن کوپارس نیز که تولید سرم سازیِ رازی است در حال پیگیری برای تزریقِ همگانی است.

با همه این تفاسیر، باز هم واکسن داخلی کفاف نمی‌دهد و باید حتما از برندهای خارجی و وارداتی استفاده کنیم.

توکلی همچنین ضمن پیش بینیِ واکسیناسیون سراسری دُز دوم برای مردم