یکشنبه, سپتامبر 26, 2021

علیرضا نیاکان طی حکمی به سمت خبرنگار ستاد مردمی شاهد و ایثارگر استان تهران در جهت حمایت از آیت الله رئیسی

علیرضا نیاکان طی حکمی از ریاست ستاد مردمی شاهد و ایثارگر استان تهران به سمت خبرنگار ستاد مردمی شاهد و ایثارگر استان تهران در جهت حمایت از آیت الله رئیسی، کاندید ریاست جمهوری انتصاب گردید.

علیرضا نیاکان از فعالان عرصه خبرنگاری و یکی از پر رزومه ترین خبرنگار کشور است.