یکشنبه, سپتامبر 26, 2021

ماجرای پرداخت حقوق‌های هنگفت به ۲۶۱ مدیر نورچشمی تازه‌وارد به شهرداری تهران!

یک کارشناس مسائل شهری گفت: از اقداماتی که در روه فعلی مدیریت شهری ضربه اساسی به روحیه پرسنل شهرداری وارد کرد اجرای طرح دستیاران مدیر و به‌کارگیری ۲۶۱ نفر و قرار دادن آنان در گروه حقوقی ۱۸ بود یعنی حقوق آنها معادل شهردار منطقه در نظر گرفته شد!
فاطمه السادات حمیدیان با اشاره به اینکه یکی از موضوعات آسیب زننده به مدیریت شهری، دخالت جناح‌بندی‌های سیاسی در عرصه مدیریت شهری است، اظهار کرد: فضای شهرداری در دوره شورای پنجم به‌شدت دچار سیاست‌زدگی شد و موضوعات جناحی توانستند در مباحث مدیریت شهری تاثیرگذار باشند.

وی افزود: همان طور که در ابتدای دوره شواری پنجم با مواردی برخورد داشتیم که به افراد برچسب اصلاح‌طلبی یا اصولگرایی زده می‌شد در صورتی که اصولگرایی و اصلاح‌طلبی تنها یک عقیده شخصی است و به هیچ عنوان به نحوه فعالیت افراد ارتباطی ندارد چراکه ممکن ا