دوشنبه, سپتامبر 27, 2021

مراسم شیرخوارگان حسینی جمعه ۲۲ مرداد ۱۴۰۰ امام زاده صالح

گزارش تصویری از مراسم شیرخوارگان حسینی جمعه ۲۲ مرداد ۱۴۰۰ امام زاده صالح :