یکشنبه, سپتامبر 26, 2021

مرخصی ویژه پدران پس از تولد فرزند اول باعث تشویق به آوردن فرزند دوم در خانواده‌های نروژی

زنان نروژی که همسرشان به هنگام تولد فرزند اول از امکان مرخصی ویژه پدران برای کمک به آنها استفاده کرده‌اند، بیشتر محتمل بوده است که فرزند دوم را به دنیا آورند؛ به این ترتیب مشارکت فعال پدران در امر مراقبت نوزادان نیز ممکن است به افزایش باروری کمک کند.
به نقل از پارسی پیام؛ دولت نروژ از دیرباز سیاست‌های اجتماعی جامعی را طراحی کرده که جهت‌گیری اصلی آن خانواده بوده است.

خاستگاه این سیاست‌ها از ابتدا نه افزایش جمعیت بلکه ایدئولوژی‌های معطوف به برابری جنسیتی و نیز رفاه کودکان و خانواده‌های آنان بود، این برنامه‌ها که بیشترین تاثیر را بر هزینه کودک داشتند عبارتند از:

1. تخفیف ساعات کاری به همراه دریافت مزایای شغلی برای پدران و مادران
نم