یکشنبه, سپتامبر 26, 2021

موفقیت دانشمند ایرانی در تولید داروی گیاهی و ارگانیک برای دفع جوندگان زمین‌های زراعی

یک دانشمند ایرانی و پژوهشگر سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی، داروی گیاهی کاملاً ارگانیک با عنوان “محبیتال” را تولید کرده است که به کشاورزان در دفع جوندگان زمین‌های زراعی کمک می‌کند.
به نقل از پارسی پیام؛ یک دانشمند ایرانی و پژوهشگر سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی، داروی گیاهی کاملاً ارگانیک با عنوان “محبیتال” را تولید کرده است که به کشاورزان در دفع جوندگان زمین‌های زراعی کمک می‌کند.

“محبیتال” که یک جونده‌کش کاملاً ارگانیک گیاهی و غیرشیمیایی و بدون نیاز به افزودنی‌های دیگر است، حاصل سه دهه تحقیق این پژوهشگر سازمان جهاد کشاورزی است ضمن اینکه این محصول حاصل 30 سال کار تحقیقی و می