دوشنبه, سپتامبر 27, 2021

نظام مراقبت ژنومیک کووید-۱۹ سویه‌های جدید را بررسی می‌کند

نظام مراقبت ژنومیک و توالی یابی کووید-۱۹ کشور در حال حاضر با هماهنگی بین معاونت تحقیقات و فنآوری و معاونت بهداشت و حمایت مالی، توسط دو آزمایشگاه تحقیقاتی در کشور در حال انجام است.

به نقل از پارسی پیام ، دکتر قباد مرادی رئیس کمیته ساماندهی تحقیقات کمیته کووید-۱۹ با بیان این مطلب افزود: ظرفیت نظام مراقبت ژنومیک در کشور بسیار اندک است، در حال حاضر این نظام واریانت‌های در گردش را گزارش می‌کند و آخرین نتایج نشان‌دهنده افزایش و غالب شدن واریانت دلتا در کشور است.

وی افزود: این نظام می‌تواند واریانت‌های جدید را هم شناسایی کند، هر چند با ظرفیت محدود فعلی امکان شناسایی به موقع کم است.

رئیس کمیته ساماندهی تحقیقات کمیته کووید-۱۹ افزود: این نظام به صورت روتین و با تعداد نمونه‌های کم گزارشات ماهیانه ای از وضعیت واریانت های درگردش در کشور درباره این ویروس ارائه می دهد.

وی با بیان اینکه از ابتدای شروع پاندمی کووید-۱۹ در کشور برنامه های متعددی با حمایت معاونت تحقیقات و فناوری انجام شده است، گفت: فعالیت‌های کمیته ساماندهی تحقیقات کووید-۱۹ را اکنون در پنج محور دسته بندی شده است.

مرادی، هدفمندسازی پژوهش‌های مرتبط با کووید-۱۹، گردش گسترده و سریع تازه‌ترین اطلاعات علمی کووید-۱۹ در جهان و کشور، سرعت بخشیدن به مسیر پاسخ‌دهی سوالات مهم و فوری سیاست‌گذاران سلامت، کمک به افزایش روحیه همکاری تیمی در تحقیقات مرتبط با کووید ۱۹ و برنامه ریزی و پیگیری جهت اجرای مطالعات مهم و کاربردی با بیش از ۲۰ برنامه در سطح کشوری جزء ا