یکشنبه, سپتامبر 26, 2021

نماینده مهریر و بافق در مجلس اعلام کرد:ترغیب معادن به انجام مسئولیت‌های اجتماعی اقدام تأثیرگذار وزیر صمت بود

وزارت صمت در مبارزه با رانت‌خواری گام‌های موثری برداشتنماینده مردم مهریر و بافق در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی و ترغیب معادن برای انجام مسئولیت‌های اجتماعی را از جمله اقدامات تأثیرگذار وزیر صمت دانست.
محمدرضا صباغیان با بیان این مطلب، افزود: ورود شرکتهای بزرگ و توانمند به عرصه مسئولیتهای اجتماعی ا