دوشنبه, سپتامبر 27, 2021

واکنش کیهان به اظهارات زیبا کلام درباره مدیریت غیرتخصصی در شهرداری تهران

روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: صادق زیباکلام می‌گوید که مدیریت غیرتخصصی، مشکلات تهران را پیچیده می‌کند و باید به حال تهران با مدیریت اصولگرایان گریست(!)

وی با نوعی عوامیگری و عوامفریبی بی‌سابقه اظهار داشت: درباره عملکرد آقای زاکانی در شهرداری تهران پیش‌داوری نمی‌کنم اما با توجه به شناختی که ما از آقای زاکانی و عقبه اجتماعی و گرایشات ایدئولوژیک‌اش داریم، آیا به فضای سبز اولویت بیشتری خواهد داد یا امور دیگری به‌ویژه موضوعات ایدئولوژیک؟ واقعا ما با شناختی که از آقای زاکانی داریم به خوبی می‌دانیم که او افرادی را منصوب می‌کند که از لحاظ ایدئولوژی نزدیک به خودش باشند. تصور کنید شما به آقای زاکانی بگویید که فردی در زمینه فضای سبز ایده‌ها و طرح‌های جالبی دارد و می‌توانیم از وی برای حضور در شهرداری استفاده کنیم. فکر می‌کنیم پاسخ آقای زاکانی چه باشد؟ من فکر می‌کنم به رئیس‌دفترش یا آن کسی که این پیشنهاد را بیان کرده خواهد گفت که شماره این فرد را نگه دارید و بعدا با وی تماس خواهم گرفت. اما فردای همان روز فردی می‌آید و به آقای زاکانی پیشنهاد طرحی را می‌دهد مثلا در پارک‌ها مح