یکشنبه, سپتامبر 26, 2021

وزیر صمت در جمع خبرنگاران در خوی اعلام کرد:سال گذشته حدود ۳.۵ میلیارد یورو ساخت داخل انجام شده است.

وزیر صمت در جمع خبرنگاران در خوی اعلام کرد:داخلی سازی ۳.۵ میلیارد یورویی در سال گذشته/ جلوگیری از واردات حدود ۵.۵ میلیارد یورو کالاهای غیر ضروری به کشوروزیر صمت در جمع خبرنگاران در شهرستان خوی در خصوص برنامه های ساخت داخل، گفت:سال گذشته حدود ۳.۵ میلیارد یورو ساخت داخل انجام شده است.
به گزارش شاتا، علیرضا رزم حسینی در جریان بازدید از مجموعه کارخانجات نساجی خوی در جمع خبرنگاران، افزود: همت واحدهای تولیدی در جهت افزایش صادرات کشور آن هم در سخت ترین شرایط مربوط به جنگ اقتصادی و شیوع کرونا، امری ستودنی است.

جلوگیری از واردات حدود ۵.۵ میلیارد یورو کالاهای غیر ضروری به کشور

وی در خصوص ممنوعیت واردات برای حمایت از ساخت داخل، اضافه کرد: در همین خصوص از واردات حدود ۵.۵ میلیارد یورو کالاهای غیر ضروری به کشور نیز جلوگیری شد.

وزیر صم