یکشنبه, سپتامبر 26, 2021

پرداخت حقوقی معادل حدود ۳۰برابر یک کارمند به پزشکان برای انجام عمل “توبکتومی” در دهه ۷۰!

در دهه ۷۰ که پایه حقوق کارمندان کمتر از ۵هزار تومان بود، برای هر عمل توبکتومی ۳۵۰۰ تومان به پزشکان پاداش می‌پرداختند و برخی پزشکان در ماه مبلغی حدود ۲۰۰هزار تومان از بابت انجام توبکتومی دریافتی داشتند!
به نقل از پارسی پیام ؛ مرحوم علامه محمد‌حسین حسینی طهرانی(ره) با نگارش و تدوین کتاب “کاهش جمعیت ضربه‌ای سهمگین بر پیکر مسلمین” از نخستین افرادی بود که به اجرای سیاست‌های کاهش جمعیت در دههٔ هفتاد واکنش نشان داد؛ وی در بخشی از این کتاب با اشاره به پاداش‌هایی که برای عقیم‌سازی مردم به پزشکان تعلق می‌گرفت، می‌نویسد:

این پول‌ها که برای این مصار