یکشنبه, سپتامبر 26, 2021

گروههای مقاومت عراق به مبارزه علیه اشغالگری آمریکا شدت می‌دهند

گروههای مقاومت عراق اعلام کردند با توجه به تعلل آمریکایی‌ها در خروج از عراق و عدم‌احترام به خواست میلیون‌ها تن از فرزندان این کشور و مخالفت آشکار با مصوبه پارلمان، این گروه به مبارزه ضداشغالگری در عراق شدت خواهد بخشید.
به نقل از پارسی پیام، شورای هماهنگی مقاومت عراق تأکید کرد که «بعد از چندین بار وساطت و میانجیگری از سوی برخی سیاستمداران عراقی، مقاومت بیش از یک بار به دولت عراق که در حال مذاکره با طرف آمریکایی جهت تعیین سرنوشت نظامیان خارجی است، فرصت داد، اما نتیجه این دو دور مذاکرات ـ به‌ویژه دور دوم مضحک این مذاکرات ـ بسیار ناخوشایند و تأسف‌آور بود».

این شورا در بیانیه‌ای که به این مناسبت منتشر کرد، می‌افزاید: «آنچه وضعیت را اسفبارتر می‌کند، اظهارات مسئولان نظامی آمریکایی است که از نبود جدول زمان‌بندی نزدیکی برای خروج نظامیانشان سخن می‌گویند و تأکید می‌کنند که این دولت عراق است که خواستار ماندن آنها شده است، بدون اینکه در این خصوص دولت کنونی عراق این اظهارات را تکذیب کند».

شورا